Automatyczne połączenia WebServices z bankami w systemie SAP

Photo by Adeolu-Eletu

Automatyzacja i optymalizacja procesów biznesowych, to kluczowe pojęcia, które powinny funkcjonować w przedsiębiorstwach XXI w. Można obsługiwać je na wiele sposobów. Nasz jest taki, żeby robić to  bezpiecznie, ergonomicznie i elastycznie, a w efekcie prowadzić do zwiększania efektywności prowadzonych działań oraz obniżania kosztów.

Spis treści

Usługi bankowe WebServices - krótka charakterystyka

W ślad za dynamicznym rozwojem cyfryzacji danych oraz technologii informatycznych także banki zapewniają dostęp do coraz nowszych technologii m.in. służących komunikacji z bankiem. Jedną z nich jest usługa sieciowa WebService umożliwiająca komunikację między aplikacjami oraz systemami. Systemy bankowe przygotowały zbiór różnych interfejsów programistycznych, które pozwalają na integrację systemów bankowych z systemami biznesowymi, takimi jak np. ERP.

Banki oferują szeroki zakres usług WebService’u, m.in.:

  • pobieranie informacji o rachunkach bankowych
  • pobieranie wyciągów bankowych dziennych oraz śróddziennych
  • wykonywanie przelewów bankowych
  • sprawdzanie stanu konta.

Wdrożenie bankowego WebService’u pozwala, dzięki szybkiej i wygodnej integracji z systemami ERP, zautomatyzować wiele procesów, co zmniejsza koszt i czas pracy przy podniesieniu efektywności pobierania danych z systemów bankowych. Usługi WebService’u są powszechnie dostępne w ofercie polskich instytucji finansowych, m.in. w:

Najczęstsze problemy spotykane w procesie integracji

Jednym z głównych problemów pojawiających się przy wdrażaniu usług WebService’u w zakresie uzyskania lub wysłania komunikatu do banku jest ustrukturyzowanie plików dostarczanych przez bank. Wynika to z kilku różnych nie tylko rodzajów, ale też struktur bankowych formatów. Uniknąć tego poważnego problemu pozwala zastosowanie rozwiązań Fitniery zakładających standaryzację pliku dostarczanego przez bank do uniwersalnego formatu.

 

Kolejnym utrudnieniem występującym w tym procesie jest stworzenie sygnatury podpisu bankowego przyjmowanego przez system bankowy. W praktyce systemy ERP bardzo często uniemożliwiają wygenerowanie sygnatury podpisu wymaganego przez bank. W przypadku odbierania oraz wysyłania komunikatów bezpieczeństwo przetwarzanych informacji jest na najwyższym poziomie, ponieważ dane są autoryzowane dwupoziomowo: najpierw certyfikatem transportowym wystawionym dla danego przedsiębiorstwa, po czym są sprawdzane jeszcze raz po weryfikacji tożsamości za pomocą certyfikatu aplikacyjnego, który jest przypisany do danego użytkownika lub spółki.

Obserwuj nas na LinkedIn

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami i artykułami.

Obserwuj nas

Połączenia WebService a system SAP - aspekty techniczne

Integracja systemu SAP z systemami bankowymi

SAP umożliwia definiowanie połączeń WebService. W związku z tym nowoczesne usługi sieciowe wystawiane przez bank można wykorzystać do:
  • wysyłania płatności
  • pobierania wyciągów
  • pobierania sald rachunków.
Aby nawiązać połączenie z WebServicem w systemie SAP, konieczne jest utworzenie odpowiedniego interfejsu usługi (Service Interface) i skojarzenie go z odpowiednim serwisem (Service) na serwerze WebService. Interfejs usługi zawiera definicję operacji, które można wywołać na serwerze WebService, a także informacje o strukturze danych wejściowych i wyjściowych.Następnie w systemie SAP należy skonfigurować tzw. Consumer Proxy, czyli klasę, która odpowiada za komunikację z serwerem WebService. Konfiguracja Consumer Proxy obejmuje określenie adresu URL serwera WebService oraz przypisanie go do interfejsu usługi.Po skonfigurowaniu Consumer Proxy w systemie SAP można wywołać operacje na serwerze, korzystając z odpowiednich metod w kodzie programu. System SAP generuje automatycznie kod źródłowy dla Consumer Proxy, co ułatwia programistom korzystanie z WebServices.W przypadku połączenia z WebServicem w systemie SAP PI/PO lub SAP CPI proces jest bardziej skomplikowany i obejmuje wiele etapów, takich jak mapowanie danych, transformacja i filtrowanie. SAP PI/PO oraz SAP CPI zapewnia dodatkowe narzędzia do monitorowania i zarządzania połączeniami z WebServices. Skorzystanie z rozwiązań Fintiery pozwala na mapowanie danych do wcześniej przygotowanych przez nią struktur.

Podpis request'ów wysyłanych do banków

W celu zabezpieczenia połączenia systemy bankowe stosują podwójną weryfikację użytkownika, który łączy się z usługą WebService. Pierwsza weryfikacja polega na zestawieniu systemu SAP z systemem bankowym poprzez certyfikat transportowy z usługą bankową, natomiast druga na podpisaniu wysyłanego komunikatu do banku za pomocą certyfikatu znajdującego się w systemie Windows lub na karcie mikroprocesorowej. W związku z tym, że system SAP nie umożliwia w swojej architekturze podpisu w formacie bankowym, firma Fintiera przygotowała dodatkowe oprogramowanie łączące się bezpośrednio z systemem SAP oraz potrafiące pobrać certyfikat z systemu Windows oraz z karty mikroprocesorowej.

Dzięki zastosowaniu Connectora JCo aplikacja cały czas przekazuje status systemowi SAP. 

Fintiera Signer obsługuje obecnie podpisy niekwalifikowane dostarczane przez PKO BP, Pekao S.A. oraz Santander. Architektura aplikacji zapewnia jednak możliwość obsługi także innych banków.

Dzięki zastosowaniu wbudowanego środowiska JRE, aplikacja wymaga sterownika do tokena bankowego oraz programu skopiowanego na komputer lokalny użytkownika. Każda operacja wykonana w aplikacji jest rejestrowana w logu aplikacji, co przyczynia się do zachowania bezpieczeństwa aplikacji i rejestracji każdej czynności wykonanej przez użytkownika.

Podsumowanie

Usługi bankowe oparte na komunikacji WebService wraz z integracją z systemem ERP mają wpływ na podniesienie stopnia automatyzacji wielu procesów księgowych. Dzięki połączeniu systemu ERP z usługami bankowymi przedsiębiorstwo zyskuje bezpieczeństwo wysyłanych komunikatów oraz ma pewność, że wysłany nośnik danych na pewno trafi do banku. Również w przypadku nośników płatności wygenerowany nośnik jest podpisany przez użytkownika tokenem przypisanym do użytkownika lub spółki, co uniemożliwia zmianę jego zawartości. Kontrola procesu jest prostsza, ponieważ użytkownik ma do wykonania mniej czynności. W połączeniu z aplikacjami przygotowanymi przez zespół Fintiera usługi bankowe WebService bardzo ułatwiają codzienną pracę w pozyskaniu oraz wysłaniu informacji bankowych.

Wsparcie dla Twojej firmy

Twoja Firma boryka się z problemami, które powodują zatory płatnicze? Eksperci Fintiery potrafią sobie z tym świetnie poradzić. Odwiedź specjalną stronę: Zatory Płatnicze – i poznaj rozwiązania, jakie przygotowaliśmy.

Przeczytaj też podobne wpisy:

Umów się na specjalny webinar dla Twojej firmy!

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top