Polityka Prywatności – Newsletter

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako RODO), informujemy Państwa, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Fintiera sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy ul. Legnicka 57D, lok. B/A, 54-203 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000805532, NIP: 8943146052, REGON 38445736, zwana dalej administratorem.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem siedziby administratora tj.: Fintiera sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy ul. Legnicka 57D, lok. B/A, 54-203 Wrocław, bądź pod adresem e-mail: office@fintiera.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest kierowanie e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera) – podstawa prawna art. 6 ust.1 lit a RODO;
 4. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania wyrażonej zgody lub zakończenia świadczenia usługi;
 5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w tym m.in. dostawcom systemów informatycznych, usług IT oraz organom Państwowym, gdy jest to niezbędne.
 6. Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przesyłania na wskazany przez U Państwa adres korespondencji e- mail informacji marketingowo – handlowych można wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody nie ma wpływu na ważność przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 7. Przekazywanie danych poza EOG
 8. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) rożni się̨ od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
 9. współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
 10. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską; 6/7
 11. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
 12. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.
 13. Na podstawie obowiązujących przepisów, przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych.
Scroll to Top