Fintiera Liquidity Cockpit to narzędzie usprawniające zarządzanie pozycją gotówkową i płynnością w SAP S/4HANA.

 

 

Fintiera Liquidity Cockpit, to kolejne rozwiązanie od Fintiery, które podnosi efektywność systemów SAP S/4HANA.

Użytkownikami raportów są zarówno piony operacyjne jak i zarządcze departamentów odpowiedzialnych za zarządzanie płynnością w organizacji funkcjonującej na SAP, w szczególności duże przedsiębiorstwa i rozbudowane grupy kapitałowe.

Korzyści

Narzędzie przeznaczone jest do monitorowania bieżącego stanu środków i wykorzystania limitów w różnych walutach, bankach i spółkach, jak również do raportowania wykonania i prognozy przepływów pieniężnych w dowolnym horyzoncie czasowym. Ponadto umożliwia automatyczną wysyłkę mailową gotowego sprawozdania do decydentów zawierającego kluczowe informacje płynnościowe. Rozwiązanie jest w bardzo szerokim zakresie konfigurowalne. Klient określa dowolne kategorie prezentacji danych, zgodnie z potrzebami biznesowymi oraz sposób ich prezentacji w raportach. Dodatkowo Klient sam może zarządzać kategoriami, układami raportów, czy wykresami. 

Różnice na tle konkurencji:

Fintiera Liquidity Cockpit ikona
 • Spójne rozwiązanie integrujące różne źródła danych płynnościowych wspieranych przez kompleksową obsługę limitów kredytowych
 • Wsparcie różnych metod odczytu sald bankowych: ręczne wprowadzenie, import z wyciągów MT940 i MT942, czy bezpośrednie zapytanie o saldo z banku kanałem WebService
 • Mnogość wymiarów raportowych odpowiadająca potrzebom dużych organizacji krajowych i korporacji transnarodowych
 • Skalowalność rozwiązania w zakresie budowy złożonego, hierarchicznego modelu cash flow
 • Łatwość konfiguracji widoków danych oraz wykresów w ramach przewidzianego modelu.
 • Raportowanie stanu środków: salda bieżące lub otwarcia per rachunek, waluta, rodzaj rachunku, bank oraz kraj, z uwzględnieniem limitów overdraft
 • Prognoza sald zamknięcia per waluta z uwzględnieniem limitów overdraft
 • Prezentacja stanu zadłużenia wg rodzaju zobowiązania i banku, z uwzględnieniem limitów
 • Wskaźniki płynnościowe takie jak prognozowane saldo zamknięcia w horyzoncie tygodnia, miesiąca per waluta, kraj, spółka
 • Wykresy luki walutowej z możliwością zmiany horyzontu i ujęcia
  (dzienne, tygodniowe, miesięczne) dla zdefiniowanych istotnych walut
 • Prognoza cash flow wg różnych wymiarów i w dowolnie złożonej,
  hierarchicznej strukturze cash flow
 • Zasilanie danych możliwe poprzez dedykowane formatki.
 • Technicznie rozwiązanie dostępne dla każdego Klienta korzystającego z SAP S/4HANA wersji co najmniej 1610
 • W przypadku zastosowania rozwiązania w grupach kapitałowych oraz niektórych funkcjonalności konieczne może być posiadanie licencji SAP S/4 HANA Finance for Cash Management
 • W przypadku połączenia WebService z określonym bankiem wymagana jest umowa pomiędzy Klientem a Bankiem na korzystanie z takiej usługi.

Masz dodatkowe pytania? Zadzwoń lub napisz do nas

ikona telefonu

+48 577 600 134

ikona maila

office@fintiera.pl

Scroll to Top