Fintiera Liquidity Cockpit to narzędzie usprawniające zarządzanie płynnością w SAP ERP i S/4HANA.

Fintiera Liquidity Cockpit, to kolejne rozwiązanie od Fintiery, które podnosi efektywność systemów SAP ERP i S/4HANA.

Użytkownikami raportów są piony operacyjne jak i zarządcze departamentów odpowiedzialnych za zarządzanie płynnością
w organizacji funkcjonującej na SAP, począwszy od średniej wielkości przedsiębiorstwa po rozbudowane grupy kapitałowe.

Korzyści

Rozwiązanie posiada atrakcyjną warstwę wizualną w postaci dashboardu, zbudowaną w technologii SAP Analytics Cloud, dzięki czemu dostępne jest na urządzeniach stacjonarnych jak i mobilnych.

Narzędzie przeznaczone jest do monitorowania bieżącego stanu środków w różnych walutach i bankach, jak również do raportowania i symulacji oczekiwanych przepływów pieniężnych w horyzoncie krótko i średnioterminowym,
z uwzględnieniem istotnych wskaźników płynnościowych.

Róźnice na tle konkurencji:

Fintiera Liquidity Cockpit ikona
 • Nowoczesna technologia raportowa SAP Analitycs Cloud
 • Spójne rozwiązanie integrujące różne źródła danych płynnościowych,
  bazujące na standardzie SAP Cash and Liquidity Management
 • Wsparcie metod odczytu sald bankowych: z wyciągów MT940, sald kont
  KG, bezpośrednio z banku lub hubu PSD2 kanałem WebService
 • Mnogość wymiarów raportowych odpowiadająca na potrzeby dużych
  organizacji
 • Skalowalność rozwiązania w zakresie budowy złożonego,
  hierarchicznego modelu cash flow
 • Łatwość konfiguracji KPI oraz wykresów w ramach przewidzianego
  modelu
 • Przetwarzanie danych w bezpiecznej chmurze SAP zapewnia
  natychmiastową dostępność do danych.
 • Raportowanie stanu środków: salda bieżące lub otwarcia per waluta,
  rodzaj rachunku, bank oraz kraj, z uwzględnieniem limitów overdraft
 • Prognoza sald zamknięcia na dziś per waluta z uwzględnieniem limitów
  overdraft
 • Prezentacja stanu zadłużenia wg rodzaju zobowiązania i banku, z
  uwzględnieniem limitów
 • Wskaźniki płynnościowe takie jak prognozowane saldo zamknięcia w horyzoncie tygodnia, miesiąca per waluta
 • Wykresy luki walutowej z możliwością zmiany horyzontu i ujęcia
  (dzienne, tygodniowe, miesięczne) dla zdefiniowanych istotnych walut.
  Wskaźniki płynnościowe typu KPI, np. CFO, CFI, CFF, FCF
 • Prognoza cash flow wg różnych wymiarów i w dowolnie złożonej,
  hierarchicznej strukturze cash flow
 • Funkcje symulacji wpływu określonych czynników ryzyka na prognozę
  płynności
 • Zasilanie prognozy ręcznej z excela w dedykowanym narzędziu.
 • Technicznie rozwiązanie dostępne dla każdego Klienta korzystającego z SAP S/4HANA lub SAP ERP 6.0 z aktywnym komponentem SAP NetWeaver w wersji min. 7.40
 • Dodatkowo konieczny jest zakup licencji SAP Analytics Cloud Business Intelligence per użytkownik raportujący
 • W przypadku połączenia WebService z określonym bankiem lub hubem PSD2 wymagana jest umowa pomiędzy Klientem a Bankiem/Hubem na korzystanie z takiej usługi.

Masz dodatkowe pytania? Zadzwoń lub napisz do nas

ikona telefonu

+48 577 600 134

ikona maila

office@fintiera.pl

Przewiń do góry