Unikatowy produkt na rynku SAP, spełniający założenia przepisów o ograniczeniu zatorów płatniczych, w tym sprawozdania o terminach zapłaty oraz informacji detalicznych wymaganych przez UOKiK.

Korzyści w obszarze sprawozdania do UOKiK:

Sprawdź nasze rozwiązanie stworzone, aby pomóc spełnić wymogi prawne oraz usprawnić proces raportowania praktyk płatniczych w Twoim przedsiębiorstwie.
Rozwiązanie pozwala przy możliwie najniższych nakładach pracy efektywnie identyfikować, wykazywać oraz eliminować zatory płatnicze powstałe w obszarze zobowiązań i należności.

Fintiera Zatory Płatnicze - ikona
  • Raport roczny w strukturze wymaganej przez sprawozdanie o terminach zapłaty wraz z raportem uzgodnieniowym pozwalającym na merytoryczną weryfikację przygotowanych danych
  • Dodatkowy raport detaliczny zapłaconych (w tym częściowo) i niezapłaconych faktur dostawców i odbiorców z danego okresu, ze wskazaniem odpowiadających im dokumentów płatności oraz potrąceń
  • Rozbudowany mechanizm analizy rozliczeń z uwzględnieniem m.in. płatności częściowych, korekt, kompensat i zaliczek, różnych metod rozliczeń dokumentów
  • Przechowywanie statusu kontrahenta w danych podstawowych (mikro, mały, średni, duży, podmiot publiczny, leczniczy)
  • Kalkulacja odsetek ustawowych, odsetek od opóźnień i rekompensat w oparciu o utrzymywane w SAP dane rynkowe, wraz z prostym mechanizmem ich aktualizacji
  • Bieżące monitorowanie łącznego opóźnienia na potrzeby kontroli limitu nadmiernego opóźnienia w spełnianych świadczeniach, za dowolnie wskazany okres
  • Mechanizm kontroli terminu płatności oraz statusu dostawcy w fakturach księgowanych online ze standardowych transakcji w modułach FI i MM
  • Automatyczne dostosowanie terminu płatności do maksymalnego dopuszczalnego ustawą o zatorach płatniczych na etapie księgowania, wraz z odłożeniem oryginalnego terminu do celów kalkulacyjnych
  • Komunikat dla użytkownika w przypadku braku statusu w danych podstawowych kontrahenta na etapie księgowania

Masz dodatkowe pytania? Zadzwoń lub napisz do nas

ikona telefonu

+48 577 600 134

ikona maila

office@fintiera.pl