Fintiera Zatory płatnicze

Fintiera Zatory płatnicze to unikatowy produkt na rynku SAP, spełniający założenia ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, w tym sprawozdania o terminach zapłaty oraz informacji detalicznych wymaganych przez UOKiK. Wprowadzone zmiany mają na celu zwalczanie nieuczciwych praktyk, aby termin zapłaty był bardziej respektowany. Głównym celem towarzyszącym wprowadzonym zmianom jest wyeliminowanie opóźnień w płatnościach. Zwłoki w płatnościach odbijają największe piętno na małych polskich przedsiębiorstwach, które często są uzależnione od małej ilości klientów ze względu na zasoby ludzkie jakimi dysponują.

Fintiera Zatory Platnicze

W celu ograniczenia zatorów płatniczych, opracowane rozwiązanie gwarantuje:

Korzyści w obszarze sprawozdania do UOKiK, jakie wynikają z zaimplementowania opisywanego rozwiązania Fintiery:

Sprawdź nasze rozwiązanie, które zostało stworzone po to, aby pomóc spełnić wymogi prawne oraz usprawnić proces raportowania praktyk płatniczych w twoim przedsiębiorstwie. Rozwiązanie pozwala przy możliwie najniższych nakładach pracy efektywnie identyfikować, wykazywać oraz eliminować zatory płatnicze powstałe w obszarze zobowiązań i należności. Tylko od ciebie zależy na jakie rozwiązanie postawisz w twojej firmie, ale zanim podejmiesz decyzję, umów się z nami na dedykowany warsztat i sprawdź jak radzimy sobie zarówno z tymi specyficznymi i trudnymi przypadkami. Na jakich kluczowych elementach skupia się rozwiązanie?

Fintiera Zatory Płatnicze - ikona
 • Raport roczny w strukturze wymaganej przez sprawozdanie o terminach zapłaty wraz z raportem uzgodnieniowym pozwalającym na merytoryczną weryfikację przygotowanych danych
 • Dodatkowy raport detaliczny zapłaconych (w tym częściowo) i niezapłaconych faktur dostawców i odbiorców z danego okresu, ze wskazaniem odpowiadających im dokumentów płatności oraz potrąceń
 • Rozbudowany mechanizm analizy rozliczeń z uwzględnieniem m.in. płatności częściowych, korekt, kompensat i zaliczek, różnych metod rozliczeń dokumentów
 •  

Fintiera Zatory Płatnicze - pełny wariant

 • Przechowywanie statusu kontrahenta w danych podstawowych (mikro, mały, średni, duży, podmiot publiczny, leczniczy)
 • Kalkulacja odsetek ustawowych, odsetek od opóźnień i rekompensat w oparciu o utrzymywane w SAP dane rynkowe, wraz z prostym mechanizmem ich aktualizacji
 • Bieżące monitorowanie łącznego opóźnienia na potrzeby kontroli limitu nadmiernego opóźnienia w spełnianych świadczeniach, za dowolnie wskazany okres
 • Mechanizm kontroli terminu płatności oraz statusu dostawcy w fakturach księgowanych online ze standardowych transakcji
 • Automatyczne dostosowanie terminu płatności do maksymalnego dopuszczalnego ustawą o zatorach płatniczych na etapie księgowania, wraz z odłożeniem oryginalnego terminu do celów kalkulacyjnych
 • Komunikat dla użytkownika w przypadku braku statusu w danych podstawowych kontrahenta na etapie księgowania

Poprawna interpretacja kompensat, czyli najczęściej spotykany problem u Klientów

Częstym przypadkiem przysparzającym problemów przy tworzeniu sprawozdania są faktury kompensowane. W przypadku skompensowania całej faktury przypadek jest prosty, jednak rzadko zdarza się, żeby kwoty z różnych dokumentów odpowiadały sobie całkowicie. W bardziej skomplikowanych przypadkach, gdy z kontrahentem prowadzimy wymianę usług/towarów na większą skalę, kompensaty dostawca-odbiorca mogą występować wielokrotnie w ciągu roku i każda z kolejnych faktur może kompensować kawałki już istniejących zobowiązań. Ważne jest wtedy odpowiednie podzielenie faktury badanej na rzecz sprawozdania i przypisania występujących sposobów spełnienia wynikającego z niej świadczenia oraz odpowiednich dla każdej części dat.

dane sumaryczne

W przypadku zaprezentowanym w raporcie faktura została spełniona w dwóch kawałkach poprzez przelew i kompensatę, pozostała natomiast kwota nadal wymaga zapłaty. To sprawia, że w raporcie daną fakturę należy zaprezentować w różnych przedziałach czasowych (zależnie od momentu dokonania płatności/kompensaty) oraz w rozrachunkach zarówno z dostawcą jak i odbiorcą. Rozwiązanie Fintiera Zatory Płatnicze automatycznie dzieli fakturę na odpowiednie kawałki, dla każdej z części przypisuje odpowiednią formę płatności wraz z datą obliczając jednocześnie opóźnienie spełnienia świadczenia. To pozwala na precyzyjny podział całej kwoty i umiejscowienie jej w odpowiednich miejscach (przedziałach czasowych oraz rodzajach świadczenia) w raporcie zatorów płatniczych składanym na koniec roku do ministerstwa.

dane detaliczne

Statystki w raporcie biznesowym Fintiery

statystyki w raporcie biznesowym Fintiery

Zachowanie porządku w rozrachunkach ma główne źródło w odpowiednio zaplanowanym i uporządkowanym procesie. W przypadku wykorzystania raportów pozycji pojedynczych obsługiwanych i dystrybuowanych przez system SAP, dość często okazje się, że biorące pod uwagę grupy kapitałowe, czy nawet spółki nie są one na tyle przejrzyste i uporządkowane, aby wyodrębnić faktury które „zgubiły się”. O ich istnieniu i tworzących się opóźnieniach uświadamiamy sobie dopiero w momencie, gdy zakomunikuje o tym system – wtedy z reguły jest już za późno, ponieważ płatność jest przeterminowana i tworzy się zator. W celu usprawnienia tego procesu udoskonaliliśmy nasz produkt o funkcjonalność statystyk dla płatności. Pozwala to w prosty i estetyczny sposób zobrazować respektowany średni termin zapłaty w wymaganych dniach.

Czy UOKiK pozwala na nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty?

UOKiK traktuje opóźnienia w transakcjach handlowych jako rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela. Prezes urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta poprzez wprowadzenie raportowania dotyczącego zatorów płatniczych chce pomóc w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji panującej na polskim rynku. Przy zmianie niektórych ustaw należy zwrócić uwagę na to, że w perspektywie działania polityki finansowej całego kraju, mogą wnieść one wiele dobrego. Poprzez usystematyzowanie kluczowych aspektów związanych z finansami, gospodarka staje się stabilna, lepiej rozwija się, a tym samym zwalczamy rażąco nieuczciwy wobec wierzyciela okres opóźnienia płatności, który przykłada się na płynność finansową firm.

wdrazanie zatorów płatniczych: obrazek

Podejście do wdrożenia rozwiązania

Wdrożenie produktu Fintiera Zatory płatnicze jest podzielone na dwa główne etapy, czyli:

 1. Wdrożenie oprogramowania – w zakresie Sprawozdania o terminach zapłaty
 2. Wdrożenie oprogramowania – w zakresie Raportowania biznesowego praktyk płatniczych i kontroli procesowych związanych z zatorami płatniczymi
Ze względu na specyfikę produktową, każdy z wyżej wymienionych etapów wyjściowo obejmuje te same podetapy. Jedyna różnica jaka występuje, to zakres opracowywanych zagadnień, który jest specyficzny dla każdego z nich. Krytyczna jest prawidłowa interpretacja niektórych ustaw w celu poprawnego ujęcia i zaimplementowania zmian w systemie.

Podetapy wdrożenia rozwiązania

 • Analiza przedwdrożeniowa, czyli opracowanie dokumentu Koncepcji Biznesowej (KB). Głównym celem tego kroku jest kompletne i detaliczne omówienie założeń oraz wymagań dla projektu, w kontekście procesów funkcjonujących w firmie, które są powiązane z nowo implementowanym rozwiązaniem. Kluczowe są również rozszerzenia klienckie w SAP, które w dużej mierze zależą od wymagań i oczekiwań zamawiającego. Dzięki doświadczeniu, jakie posiadamy we wdrażaniu tego produktu, jesteśmy w stanie poradzić sobie z przypadkami, które na początkowym etapie projektu, wydają się krytyczne dla naszych Klientów i sprzyjają opóźnieniom w transakcjach handlowych. Produktem odbioru tego etapu jest dokument Koncepcji Biznesowej (KB).
 • Realizacja wdrożenia, czyli implementacja systemowa założeń, które są zawarte w dokumencie Koncepcji Biznesowej. Następnie przechodzimy do:
  – instalacji produktu – prac konfiguracyjnych – programowania rozszerzeń – testów wewnętrznych i akceptacyjnych dla danego etapu (tzw. UAT) – dokumentacji rozwiązania – uruchomienia produkcyjnego (tzw. Go-Live)
 • Wsparcie stabilizacyjne, poprzez które rozumiemy wsparcie użytkowników końcowych projektu na początkowym etapie eksploatacji rozwiązania produkcyjnego oraz dostosowania parametrów rozwiązania. Okres tego etapu szacowany jest na pierwsze 2-3 miesiące od daty Go-Live, w zależności od zapotrzebowania ze strony Klienta.

Zakończenie każdego z etapów projektu i akceptacja po stronie Klienta są warunkiem rozpoczęcia kolejnego przewidzianego projektem.

Masz dodatkowe pytania? Zadzwoń lub napisz do nas

ikona telefonu

+48 577 600 134

ikona maila

office@fintiera.pl

Scroll to Top