Odczucia Klientów po złożeniu sprawozdania za 2022 rok

Photo by Jason Coudriet

Ankiety są ważnym narzędziem badawczym, które pomagają w pozyskiwaniu informacji i opinii od respondentów na różnorodne tematy.  Z tego powodu po aktualizacji produktu Fintiera Zatory płatnicze przeprowadziliśmy ankietę dotyczącą odczuć klientów po wprowadzeniu zmian w produkcie i złożeniu sprawozdania w nowej formie. Ankieta skupiała się na różnych aspektach, takich jak nowe funkcje, zmiany wyświetlania danych, czytelność raportu oraz pomysły na modyfikacje w produkcie Fintiera Zatory płatnicze.

Spis treści

Zmiany w raporcie UOKiK

Obowiązująca od końca 2022 roku nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, wprowadziła szereg zmian dotyczących składania sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Sprawozdanie za 2022 rok należało złożyć, według nowych wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Z tego powodu zespół Fintiera poczynił szereg prac związanych z aktualizacją produktu Fintiera Zatory płatnicze.

Najważniejsze zmiany w raporcie UOKiK, które wprowadziliśmy odnoszą się do:

 • przedziałów wiekowania świadczeń (5 przedziałów),
 • zmiany w przeliczeniu udziału procentowego świadczeń oraz dodanie kolumn z przeliczeniem udziału procentowego,
 • zmiany kolorów pól w raporcie – zgodnie ze zmianą wymaganych do przekazania wartości dla Ministerstwa,
 • zmiany obliczania ilości dni,
 • zmiany w przeliczaniu świadczeń otrzymanych w terminie oraz spełnionych w terminie,
 • wyłączenia z raportu: transakcji handlowych, których wyłącznymi stronami są podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej, transakcji przedawnionych, transakcji handlowych zawieranych w zakresie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
 • możliwość tworzenia raportu UOKiK na tą samą datę raportowania bez nadpisania poprzedniego raportu,
 • tworzenie raportu UOKiK według wytycznych obowiązujących we wcześniejszym sprawozdaniu.

Poniżej przedstawiony jest raport UOKiK, obowiązujący według nowelizacji ustawy.

Wyniki przeprowadzonej ankiety

Ze względu na ciągły rozwój oraz wystąpienie zmian prawnych, produkt Fintiera Zatory płatnicze został zaktualizowany. Satysfakcjonująca współpraca jest dla nas bardzo istotna, dlatego staramy się docierać do potrzeb naszych klientów oraz rozwijać nasze produkty.
Po wprowadzeniu zmian w produkcie Fintiera Zatory płatnicze – raport UOKiK, konfiguracji oraz testów produktu, nastąpiło przekazanie klientom zaktualizowanej wersji produktu. Dalsze zmiany, ustalenia oraz modyfikacje specyficzne dla danej firmy były uzgadniane w kolejnym etapie wdrożenia. Po złożeniu sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych przez naszych klientów przeprowadziliśmy ankietę dotyczącą odczuć po wprowadzeniu zmian w produkcie. Jesteśmy wdzięczni za wypełnienie formularza, ponieważ opinie dały nam informację co Państwu odpowiada oraz co sprawdza się, ale również pokazały nam nad czym należy pochylić się.

 

Wyniki ankiety są niezwykle obiecujące, ponieważ 100% ankietowanych osób przyznało, że nie wystąpił problem z poruszaniem się po zaktualizowanej wersji raportu UOKiK.

Ponadto 94% ankietowanych przyznało, że produkt jest czytelny, natomiast 6% osób uznało, że raport jest bardzo czytelny. Jest to dla nas pozytywna ocena, ponieważ raport UOKiK jest rozbudowanym narzędziem zawierającym mnóstwo detalicznych danych, które nie zawsze są oczywiste i łatwe w interpretacji.

Kolejny punkt w ankiecie odnosił się do zmian wyświetlania danych w raporcie UOKiK. Ankietowani zostali zapytani o to czy należy zmienić wizualnie raport o poniższe propozycje:

 • wyświetlanie wartości zerowych, kiedy w danym polu nie ma danych (teraz w raporcie UOKiK są wyświetlane puste pola – bez wartości liczbowych) – 15% ankietowanych wypowiedziało się pozytywnie za tą zmianą,
 • wyświetlanie wierszy świadczeń, kiedy nie ma w nich danych (teraz nie są wyświetlane całe wiersze świadczeń w raporcie UOKiK, jeżeli nie było w nich danych) – jedynie 5% ankietowanych jest za wprowadzeniem tej zmiany,
 • wyświetlanie udziałów procentowych w sumach świadczeń łącznych w ostatniej kolumnie (świadczenia w okresie) – 10% ankietowanych wypowiedziało się pozytywnie za tą zmianą,
 • brak zmian – 65% respondentów stwierdziło, że raport UOKiK nie potrzebuje wprowadzania zmian w wyświetlaniu danych. Jest to dla nas pozytywny wynik, który świadczy o tym, że większości użytkowników odpowiada aktualny układ raportu,
 • inne – 5%.

Kolejne pytanie dotyczyło dalszej potrzeby wyświetlania wierszy świadczeń spełnionych/otrzymanych (dwa pierwsze wiersze) w przedziałach wiekowania wraz z udziałami procentowymi. Zadaliśmy to pytanie, ponieważ według nowelizacji ustawy nie ma takiej konieczności i wystarczy podanie sum tych świadczeń podczas składania sprawozdania. Co istotne 94% respondentów wyraziło aprobatę, aby dane były nadal wyświetlane w ten sposób, co jest dla nas ważną informacją o tym, że układ raportu jest dla klientów odpowiedni oraz może świadczyć o tym, że szczegółowe przedstawienie informacji jest ważne dla użytkowników raportu UOKiK.

 

Następny punkt dotyczył korygowania danych notatką: Czy według Ciebie potrzebna jest korekcja innych danych niż obecnie jest to możliwe w produkcie? Jednoznacznie 100% ankietowanych osób odpowiedziało, że nie ma takiej potrzeby – co może świadczyć o tym, że korygowanie danych notatką jest prawidłowo dostosowane dla użytkowników produktu i jest na ten moment wystarczające.

 

Jasna, otwarta i profesjonalna komunikacja jest dla nas kluczowa. Dlatego podczas współpracy z klientem stawiamy na te cechy. Cenimy każdą opinie oraz pomysły z Państwa strony, dlatego weźmiemy pod uwagę zgłoszone pomysły dotyczące kolejnych ulepszeń w produkcie Fintiera Zatory płatnicze.

Obserwuj nas na LinkedIn

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami i artykułami.

Obserwuj nas

Zakończenie

Z powyższych wyników ankiety nasuwa się wniosek, że raport UOKiK po aktualizacji produktu jest czytelny, a nowa wersja jest właściwa dla klienta. Zmiany związane z wyświetlaniem wartości zerowych, kiedy w danym polu nie ma danych, wyświetlaniem udziałów procentowych
w sumach świadczeń łącznych w ostatniej kolumnie oraz wyświetlaniem wierszy świadczeń, kiedy nie ma w nich danych, ze względu na mniejszą liczbę osób zainteresowanych będą konsultowane z poszczególnymi firmami. Również większość użytkowników raportu jest za tym, aby wiersze świadczeń spełnionych/otrzymanych w przedziałach wiekowania wraz z udziałami procentowymi pozostały bez zmian, podobnie jak funkcjonalność korygowania danych notatką.

Nasze rozwiązanie „Fintiera Zatory płatnicze” pozwala na bardzo sprawne przygotowanie sprawozdania rocznego w wersji wymaganej przez znowelizowaną ustawę, a także bieżące monitorowanie procesów płatniczych. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem „Fintiera Zatory płatnicze”, w którym przedstawiliśmy produkt i korzyści wynikające z jego wdrożenia. Wieloletnie doświadczenie oraz różnorodność prowadzonych projektów dla największych firm w Polsce i na świecie sprawia, że jesteśmy właściwym partnerem do wprowadzenia zmian
w Państwa systemie, a tym samym usprawnienia oraz skrócenia czasu raportowania.

Zapraszamy do kontaktu!

Autor: Klaudia Kołdej-Cebula

Wsparcie dla Twojej firmy

Twoja Firma boryka się z problemami, które powodują zatory płatnicze? Eksperci Fintiery potrafią sobie z tym świetnie poradzić. Odwiedź specjalną stronę: Zatory Płatnicze – i poznaj rozwiązania, jakie przygotowaliśmy.

Przeczytaj też podobne wpisy:

Umów się na specjalny webinar dla Twojej firmy!

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top