Zatory płatnicze

Posty przypisane do produktu „Fintiera Zatory Płatnicze”.

Odczucia Klientów po złożeniu sprawozdania za 2022 rok

Ankiety są ważnym narzędziem badawczym, które pomagają w pozyskiwaniu informacji i opinii od respondentów na różnorodne tematy.  Z tego powodu po aktualizacji produktu Fintiera Zatory płatnicze przeprowadziliśmy ankietę dotyczącą odczuć klientów po wprowadzeniu zmian w produkcie i złożeniu sprawozdania w nowej formie. Ankieta skupiała się na różnych aspektach, takich jak nowe funkcje, zmiany wyświetlania danych, …

Odczucia Klientów po złożeniu sprawozdania za 2022 rok Read More »

zatory płatnicze - nowelizacja ustawy

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym – jakie zmiany nas czekają?

Od 2021 roku największe przedsiębiorstwa składają roczne sprawozdania ze swoich praktyk płatniczych. Ten czas wystarczył na przeanalizowanie problemów oraz nieścisłości występujących podczas prac sprawozdawczych. Ze względu na dużą liczbę postulatów i głosów napływających ze strony przedsiębiorców oraz prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) została przygotowana nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wprowadzająca …

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym – jakie zmiany nas czekają? Read More »

fintiera zatory płatnicze

Funkcje biznesowe produktu Fintiera Zatory Płatnicze

W styczniu 2022 roku polskie firmy już po raz drugi musiały przesłać do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii sprawozdanie o terminach zapłaty
w transakcjach handlowych. Nieukrywaną satysfakcję daję nam fakt, że po raz kolejny kilka z nich zdecydowało się na wykorzystanie do raportowania jednego z naszych flagowych produktów – Fintiera Zatory Płatnicze, o którym staramy się od czasu do czasu wspominać na naszym blogu.

zmiany w zatorach

Istotne zmiany oraz zebrane doświadczenia

Od momentu wejścia w życie ustawy o zapobieganiu zatorom płatniczym, która przewiduje nie tylko obowiązek składania sprawozdania, ale również określa szereg konsekwencji w związku
z niedotrzymaniem terminów płatności, minęły już ponad 2 lata…

Scroll to Top