Raportowanie biznesowe praktyk płatniczych w PGNiG S.A.

Podsumowanie wdrożenia systemu Fintiera Zatory Płatnicze w firmie PGNiG S.A. Zapraszamy do lektury!
pgnig

Spis treści

PGNiG S.A. - profil firmy

PGNiG S.A. jest spółką matką wiodącej polskiej grupy kapitałowej zajmującej się dystrybucją błękitnego paliwa. Firma specjalizuje się w lokalizowaniu oraz eksploatacji złóż: ropy naftowej i gazu ziemnego jak również nabywaniem, przechowywaniem, sprzedażą i dystrybuowaniem paliw płynnych i gazowych. Lista krajów, w których PGNiG prowadzi aktywną działalność z biegiem lat poszerza się,  i obecnie są nimi m.in.:

 • Pakistan (działalność poszukiwawczo-wydobywcza)
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie (koncesja)
 • Norwegia (PGNiG Upstream Norway, działania w zakresie poszukiwania
  i eksploatacji złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym)
 • Niemcy (PGNiG Supply & Trading GmbH – handel gazem na terenie Europy Zachodniej)
 • Wielka Brytania (biuro handlu LNG)

Na początku 2022 roku, do informacji publicznej została podana wiadomość o przejęciu PGNiG przez Orlen. Po otrzymaniu zgody UOKiK, PKN Orlen zadeklarował, że planuje połączyć się z PGNiG do końca 2022 r.: „Finalizacja procesu połączenia PKN Orlen, PGNiG oraz Lotosu to szansa na to, żeby Polacy mieli dostęp do bezpiecznej energii w akceptowalnych cenach.”

Sytuacja przed wdrożeniem: Dlaczego Fintiera?

Zmieniające się przepisy oraz stale ewoluujące wymagania UOKiK pod kątem raportowania do sprawozdania o terminach zapłaty, to kwestia która miała bezpośrednie przełożenie na decyzję o wdrożeniu raportowania biznesowego praktyk płatniczych. Jeżeli chcemy robić coś najlepiej, to kluczowa jest w tym systematyka, kontrola i precyzja, a to właśnie gwarantuje opisywany raport oferowany przez Fintierę. […] ale właściwie dlaczego, to właśnie nasza firma została wybrana, jako dostawca rozwiązania? W tym miejscu pokuszę się o zacytowanie wypowiedzi Kierownika Działu Systemów SAP, ponieważ właśnie to stwierdzenie będzie stanowiło najbardziej treściową i rzetelną odpowiedź na postawione pytanie: „Dobre doświadczenia z wdrożeń funkcjonalności w obszarze SAP TR CM oraz Zatorów płatniczych”. Mogłoby wydawać się, że te krótkie zdanie to za mało, ale według nas wprost przeciwnie. Jeżeli tak ogromna spółka jest w stanie powierzyć „w nasze ręce” wsparcie w zakresie finansów – raportowanie biznesowe praktyk płatniczych, to dzięki temu jesteśmy przekonani, że poradzimy sobie z wdrożeniem naszego rozwiązania w każdej firmie. Rozwiązanie oferowane przez Fintierę w pełni uzupełnia potrzeby, których obsługi nie przewiduje standard SAP. Dodatkowo rozwiązanie zostało zaprojektowane w ten sposób, że jest proste w obsłudze dla użytkowników końcowych.

Raportowanie biznesowe praktyk płatniczych w dedykowanym rozwiązaniu Fintiery

Wdrożony w  PGNiG S.A. raport biznesowy praktyk płatniczych, to rozwiązanie, które znacząco rozszerza standardową funkcjonalność modułów finansowych systemu SAP ECC/ S4H. Po wdrożeniu raportu klient zyskuje narzędzie, które pozwala mu na kontrolę zaległości w dowolnym horyzoncie czasowym, wskazanym przez użytkownika. Wiodące funkcje wchodzące w zakres raportowania, to:

 • Kontrola terminów zapłaty w odniesieniu do statusu kontrahenta (mikro, mały, średni, duży, publiczny, publiczny leczniczy)
 • Prezentacja zbiorcza wyżej wskazanego zakresu kontrahentów na datę wykonania
 • Bieżący monitoring łącznego opóźnienia w spełnianiu świadczeń pieniężnych za dowolnie wskazany okres
 • Wyliczanie odsetek ustawowych, odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz przysługujących rekompensat dla kontrahenta za opóźnienie i potencjalne kary administracyjne od UOKiK, z tytułu nadmiernych opóźnień, co pozwala na monitorowanie ryzyk wynikających z polityki płatniczej
 • Monitorowanie statystyk jakościowych i ilościowych dla rozrachunków z poszczególnymi kontrahentami
 • Integracja z transakcjami do księgowania płatności i wyciągów bankowych w zakresie przygotowania odpowiedzi na zapytania detaliczne od UOKiK, m.in. opóźnienia w spełnienia świadczeń pieniężnych wymagalnych po 01.01.2020r.

Obserwuj nas na LinkedIn

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami i artykułami.

Obserwuj nas

Przebieg wdrożenia

Wdrożenie dedykowanego rozwiązania trwało kilka miesięcy i zostało przeprowadzone przy współpracy konsultantów funkcjonalnych oraz programistów ABAP zespołu Fintiera z Departamentem  Rachunkowości oraz Departamentem Informatyki firmy PGNiG S.A. Projekt był podzielony na ściśle zdefiniowane etapy:

 1. Koncepcja biznesowa – czyli analiza i usystematyzowanie procesów występujących u Klienta. Seria spotkań zakończyła się akceptacją i odbiorem dokumentu, który był filarem projektu. Czas: miesiąc
 2. Realizacja, w tym obsługa funkcji dedykowanych, testy UAT oraz go-live – zaimplementowanie rozwiązanie, które posłuży kompleksowemu monitorowaniu i zarządzaniu stanem rozrachunków. Czas: 5miesięcy

Reasumując oba etapy projektu, całość wdrożenia przebiegła bardzo sprawnie, m.in. ze względu na to że spotkania na etapie budowania koncepcji biznesowej były bardzo detaliczne. Dzięki temu każdy punkt projektu, czy też przypadek biznesowy został opracowany szczegółowo. Zespół Fintiery musiał wykazać się największą efektywnością podczas opracowywania funkcji dedykowanych, które wynikały ze specyfiki biznesowej Klienta. Postawione wymagania były zaawansowane i skutkowały pracochłonną analizą, w celu opracowania odpowiedniej architektury rozwiązania. Jednakże dzięki odpowiednim kompetencjom i współpracy zespołu PGNiG oraz Fintiery, udało się zrealizować wszystkie cele biznesowe.

Efekty wdrożenia Fintiery

Wdrożenie raportowania biznesowego praktyk płatniczych w PGNiG S.A., służącego detalicznej analizie zatorów płatniczych w przedsiębiorstwach zakończyło się powodzeniem i satysfakcją za strony zamawiającego. Zdaniem Klienta, najistotniejszymi zaletami podejścia do organizacji projektu przez Fintierę, było „dotrzymywanie terminów, dostarczanie dokumentacji merytorycznej i zarządczej na wysokim poziomie. Mierzalną korzyścią jest również zadowolenie biznesu – klienta wewnętrznego”, czyli tak naprawdę najistotniejszych osób uczestniczących w projekcie, bo to właśnie one w praktyce wykorzystują te narzędzie.

Po zakończeniu projektu poprosiliśmy przełożoną zespołu projektowego po stronie PGNiG S.A. Annę Sowińską – Polak, Kierownika Działu Systemów SAP o kompleksową ocenę przeprowadzonego wdrożenia:

„Potwierdzam, iż po raz kolejny współpraca z Fintierą przebiegała pomyślnie, z zachowaniem najwyższych standardów i dobrych praktyk. Wysoką jakość wdrożenia zagwarantowały: należyta staranność i znaczące zaangażowanie na wszystkich etapach realizacji zadania. Spółka Fintiera zrealizowała zamówienie zgodnie z umową.”

Taka ocena naszej prac ze strony Klienta, to zdecydowanie powód do dumy i satysfakcji. Mamy nadzieję, że w kolejnych wpisach na blogu będziemy mieli możliwość przekazywania informacji o pomyślnie zakończonych projektach zarówno w PGNiG S.A., jak też innych przedsiębiorstwach, które rozszerzą listę usatysfakcjonowanych Klientów, którym pomogło nasze autorskie narzędzie.

Autor: Joanna Borusiewicz

Klient:PGNiG S.A.
Termin wdrożenia:19.10.2021 - 04.03.2022
Wersja systemu klienta:EHP8 FOR SAP ERP 6.0
Nazwa rozwiązania:Fintiera Zatory Płatnicze - Raport biznesowy
Liczba użytkowników:15 osób

Wsparcie dla Twojej firmy

Twoja Firma boryka się z problemami, które powodują zatory płatnicze? Eksperci Fintiery potrafią sobie z tym świetnie poradzić. Odwiedź specjalną stronę: Zatory Płatnicze – i poznaj rozwiązania, jakie przygotowaliśmy.

Przeczytaj też podobne wpisy:

Umów się na specjalny webinar dla Twojej firmy!

Scroll to Top