Fintiera - o nas​

Oferujemy zaawansowane rozwiązania SAP usprawniające kluczowe procesy finansowe i skarbowe w firmach: zarządzanie płatnościami, księgowość bankowa, monitorowanie stanu środków, prognoza płynności, raportowanie do instytucji publicznych, czy bezpośrednia komunikacja z bankami.

Założycielami Fintiery są architekci finansowi SAP dysponujący wieloletnim doświadczeniem projektowym zdobytym w kraju i za granicą podczas wdrożeń oraz rozwoju kolejnych generacji systemów ERP koncernu SAP, w szczególności w obszarze treasury.

Jak pracujemy:

Typowy przebieg wdrożenia naszych rozwiązań zawiera następujące etapy:

Analiza – Warsztaty analityczne z Biznesem, których celem jest omówienie szczegółowych założeń dla danego rozwiązania w kontekście obecnie funkcjonujących w Firmie procesów. Następnie przeprowadzana jest analiza systemu Klienta w zakresie projektowanych założeń. Ostatnim krokiem jest opracowanie docelowego procesu i parametryzacji produktu oraz identyfikacja rozszerzeń w SAP. Produktem odbioru tego etapu jest Mała Koncepcja Biznesowa (tzw. MKB).

Realizacja – implementacja systemowa założeń wynikających z MKB, w tym instalacja produktu, prace konfiguracyjne, programowanie rozszerzeń, testy wewnętrzne i akceptacyjne (tzw. UAT), dokumentacja rozwiązania oraz uruchomienie produkcyjne (tzw. Go-Live).

Wsparcie stabilizacyjne – wsparcie użytkowników na początkowym etapie eksploatacji rozwiązania produkcyjnego (pierwsze 2-3 miesiące od daty Go-Live) oraz dostosowania w parametryzacji rozwiązania.

Przewiń do góry