Fintiera Bank Statement Cockpit automatyzuje księgowanie wyciągów bankowych w SAP ERP i S/4HANA.

Fintiera Bank Statement Cockpit to kolejne rozwiązanie, które podnosi efektywność systemów SAP ERP i S/4HANA oraz wypełnia ich luki funkcjonalne w ewidencjonowaniu transakcji bankowych.

Korzyści

Główne cele stosowania tego kokpitu w odniesieniu do importu i księgowań wyciągów:

Róźnice na tle konkurencji:

Fintiera Bank Statement ikona
 • Mechanizm automatycznego importu wyciągów bankowych.
  Możliwość prezentacji zaimportowanych wyciągów z opcją podglądu
  PDF i statystykami dekretacji
 • Udostępnienie użytkownikom kluczowym/administratorom
  mechanizmów konfiguracji reguł i wzorców automatycznego
  księgowania
 • Udostępnienie użytkownikom kluczowym/administratorom bezpiecznej
  funkcji usuwania wyciągów z weryfikacją wcześniejszego wystornowania pozycji
 • Zautomatyzowane księgowanie wypływów zlecanych z SAP
 • Możliwość klasyfikacji rachunków według dowolnych wymiarów
 • Automatyczny import wyciągów z folderów sieciowych do systemu SAP
 • Wykorzystanie w pełni standardowych funkcjonalności, takich jak:
  słowniki, algorytmy i wzorce wyszukiwania, w celu odpowiedniego
  zaksięgowania pozycji wyciągu oraz sparowania i rozliczenia z innymi
  dokumentami wprowadzonymi do systemu SAP
 • Dodatkowe kryteria możliwe do przypisania we wzorcach wyszukiwania,
  takie jak: numer rachunku kontrahenta lub typ operacji, które pozwolą na
  bardziej elastyczną automatyzację księgowań pozycji wyciągów
 • Automatyczna dekretacja oraz możliwość wyciągnięcia większej liczby
  informacji (takich jak dane kontrahenta lub nazwa operacji bankowej)
 • Wyświetlanie wszystkich informacji związanych z pozycjami wyciągów
 • Możliwość edycji wyciągu z poziomu kokpitu w formacie MT940 i PDF z lokalizacji sieciowej do SAP i powtarzalnych wpływów na podstawie konfigurowalnych wzorców wyszukiwania operacji oraz opracowanie dodatkowych reguł dekretacji
  pozycji (np. wypełnianie MPK, w zależności od potrzeb firmy)
 • Standaryzacja plików MT940 z różnych banków do ujednoliconego
  formatu z pozycji wyciągu dzięki standaryzacji w ramach jednego kokpitu.
 • Technicznie rozwiązanie dostępne jest dla każdego Klienta korzystającego z systemu SAP S/4 HANA lub SAP ERP 6.0 z aktywnym komponentem SAP NetWeaver w wersji min. 7.40.

Jak pracujemy:

Typowy przebieg wdrożenia naszych rozwiązań zawiera następujące fazy:

Analiza – przegląd obecnie funkcjonującego w Spółce procesu importu oraz księgowania w SAP operacji wyciągów bankowych. Opracowanie docelowego procesu oraz określenie kluczowych reguł wymagających automatyzacji. Produktem odbioru tego etapu będzie Koncepcja Biznesowa (KB).

Realizacja – implementacja systemowa założeń wynikających z KB, w tym prace programistyczne, konfiguracyjne, testy wewnętrzne i akceptacyjne, dokumentacja rozwiązania oraz uruchomienie produkcyjne.

Wsparcie / Finetuning – wsparcie użytkowników na początkowym etapie eksploatacji rozwiązania produkcyjnego oraz dostosowania w regułach automatycznego rozksięgowania pozycji wyciągów bankowych dla przypadków niezidentyfikowanych na etapie analizy oraz realizacji.

Masz dodatkowe pytania? Zadzwoń lub napisz do nas

ikona telefonu

+48 577 600 134

ikona maila

office@fintiera.pl

Scroll to Top