Narzędzie Fintiera Payment Cockpit umożliwia elastyczne zarządzanie płatnościami własnymi w systemie SAP ERP Twojej firmy.

Fintiera Payment Cockpit jest narzędziem, które umożliwia elastyczne, bezkonfliktowe zarządzanie płatnościami własnymi w systemie SAP ERP Klienta.

System jest wspólnym dziełem zespołu składającego się z programistów oraz konsultantów specjalizujących się w programowaniu oraz rozwoju funkcjonalnym systemów ERP koncernu SAP SE.

Korzyści

Fintiera Payment Cockpit pozwala usprawnić proces regulowania zobowiązań w tych firmach, które ze względu na specyfikę swojej działalności:
Aplikacja automatycznie porządkuje proces płatniczy dzieląc go na jasno zdefiniowane etapy. Każdy etap daje uprawnionym użytkownikom dostęp do określonych funkcji.

Co wyróżnia ten produkt:

 • Pełna integracja ze standardowym procesem płatniczym w SAP
 • Uporządkowanie procesu poprzez podzielenie go na etapy
 • Automatyzacja procesu poprzez eliminację czynności manualnych
 • Zwiększenie kontroli nad procesem poprzez wprowadzenie mechanizmu wielopoziomowej akceptacji i rozbudowanego systemu uprawnień
 • Swoboda zmiany parametrów automatycznie wygenerowanych propozycji płatniczych
 • Wielowymiarowa warstwa prezentacji danych o przelewach oraz wyjątkach
 • Integracja z pocztą elektroniczną poprzez wysyłkę e-maili z istotnymi informacjami do odpowiednich użytkowników
 • Integracja z bankiem na poziomie wymiany danych (Web Service) oraz możliwość podpisu plików certyfikatem płatniczych bezpośrednio w SAP
 • Bezpieczeństwo danych, każda czynność jest rejestrowana przez aplikację.
 • Automatyczne tworzenie propozycji F110 na podstawie wzorcowego przebiegu
 • Wielopoziomowa akceptacja propozycji F110 oraz jej wycofanie lub usunięcie
 • Zmiana masowa propozycji płatności (nakładka F110), blokowanie przelewów, przesuwanie przelewów do wskazanego banku wg progu kwoty, optymalizacja
  według banków
 • Obsługa wyjątków, np. zablokowanych faktur
 • Prezentacja statusów przetwarzania płatności na każdym etapie procesu
 • Przegląd listy przelewów i faktur dla wskazanych paczek (preliminarz płatności)
 • Dochodzenie od ogółu (paczki) do szczegółu (faktury)
 • Dynamiczne sumy płatności
 • Raportowanie zbiorcze pozycji zablokowanych w propozycjach
 • Wysyłka mailowa do grupy użytkowników po wykonaniu określonych czynności (np. akceptacji, wykonaniu przebiegu, zapisie pliku na lokalizacji sieciowej)
 • Obsługa komunikacji z bankiem zarówno poprzez Web Service (programowany per bank na etapie wdrożenia aplikacji) jak i zapisu lokalnego/sieciowego plików płaskich
 • Bezpieczeństwo – logowanie każdej czynności wykonanej w aplikacji, brak dostępu do edycji pliku w SAP, a w przypadku web service: wysyłka do banku kanałem SSL, wielopoziomowa autoryzacja bankowa certyfikatem kwalifikowanym (lub niekwalifikowanym), programowana per bank na etapie wdrożenia
 • Spójność danych – aplikacja blokuje aktualnie przetwarzane paczki uniemożliwiając ich zmianę przez inne osoby w danej chwili
 • Elastyczność zarządzania uprawnieniami – dostęp do funkcji aplikacji (zmiana, akceptacja propozycji, wysyłka pliku itd.) może być dowolnie ograniczany za pomocą dedykowanych obiektów uprawnień
 • Elastyczność konfiguracji dostępnych banków i procedur akceptacyjnych.
 • Technicznie rozwiązanie dostępne dla każdego Klienta korzystającego z SAP ERP 6.0 z aktywnym komponentem SAP NetWeaver w wersji min. 7.40. Funkcjonalnie rozwiązanie stanowi rozszerzenie do procesu realizowanego w module SAP FI Klienta za pomocą programu automatycznych płatności (tzw. transakcja SAP F110).
 • Aby w pełni wykorzystać potencjał Kokpitu Płatności, przed jego instalacją proponujemy wykonanie przez naszych ekspertów analizy procesów płatniczych funkcjonujących u Klienta.Polega ona na przyjrzeniu się poszczególnym elementom procesu biznesowego występującym w systemie SAP oraz poza nim, który realizowany może być przez różne komórki w Organizacji.
 • Ekspertyza kończy się opracowaniem dokumentu będącego podstawą do implementacji Kokpitu Płatności wraz z funkcjami specyficznymi dla Klienta oraz rekomendacją do ew. zmian procedurach biznesowych.

Masz dodatkowe pytania? Zadzwoń lub napisz do nas

ikona telefonu

+48 577 600 134

ikona maila

office@fintiera.pl

Scroll to Top