Narzędzie Fintiera Payment Cockpit umożliwia elastyczne zarządzanie płatnościami własnymi w systemie SAP ERP Twojej firmy.
Fintiera Payment Cockpit logo

Profil rozwiązania

Fintiera Payment Cockpit jest narzędziem, które umożliwia elastyczne, bezkonfliktowe zarządzanie płatnościami własnymi w systemie SAP ERP Klienta.

System jest wspólnym dziełem zespołu składającego się z programistów oraz konsultantów specjalizujących się w programowaniu oraz rozwoju funkcjonalnym systemów ERP koncernu SAP SE.

Fintiera Payment Cockpit pozwala usprawnić proces regulowania zobowiązań w tych firmach, które ze względu na specyfikę swojej działalności:

Aplikacja automatycznie porządkuje proces płatniczy dzieląc go na jasno zdefiniowane etapy. Każdy etap daje uprawnionym użytkownikom dostęp do określonych funkcji.

Fintiera Payment Cockpit logo

Korzyści dla Klienta

Fintiera Payment Cockpit logo

Co wyróżnia ten produkt:

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu

 • Pełna integracja ze standardowym procesem płatniczym w SAP
 • Uporządkowanie procesu poprzez podzielenie go na etapy
 • Automatyzacja procesu poprzez eliminację czynności manualnych
 • Zwiększenie kontroli nad procesem poprzez wprowadzenie mechanizmu wielopoziomowej akceptacji i rozbudowanego systemu uprawnień
 • Swoboda zmiany parametrów automatycznie wygenerowanych propozycji płatniczych
 • Wielowymiarowa warstwa prezentacji danych o przelewach oraz wyjątkach
 • Integracja z pocztą elektroniczną poprzez wysyłkę e-maili z istotnymi informacjami do odpowiednich użytkowników
 • Integracja z bankiem na poziomie wymiany danych (Web Service) oraz możliwość podpisu plików certyfikatem płatniczych bezpośrednio w SAP
 • Bezpieczeństwo danych, każda czynność jest rejestrowana przez aplikację.
 • Automatyczne tworzenie propozycji F110 na podstawie wzorcowego przebiegu
 • Wielopoziomowa akceptacja propozycji F110 oraz jej wycofanie lub usunięcie
 • Zmiana masowa propozycji płatności (nakładka F110), blokowanie przelewów, przesuwanie przelewów do wskazanego banku wg progu kwoty, optymalizacja
  według banków
 • Obsługa wyjątków, np. zablokowanych faktur
 • Prezentacja statusów przetwarzania płatności na każdym etapie procesu
 • Przegląd listy przelewów i faktur dla wskazanych paczek (preliminarz płatności)
 • Dochodzenie od ogółu (paczki) do szczegółu (faktury)
 • Dynamiczne sumy płatności
 • Raportowanie zbiorcze pozycji zablokowanych w propozycjach
 • Wysyłka mailowa do grupy użytkowników po wykonaniu określonych czynności (np. akceptacji, wykonaniu przebiegu, zapisie pliku na lokalizacji sieciowej)
 • Obsługa komunikacji z bankiem zarówno poprzez Web Service (programowany per bank na etapie wdrożenia aplikacji) jak i zapisu lokalnego/sieciowego plików płaskich
 • Bezpieczeństwo – logowanie każdej czynności wykonanej w aplikacji, brak dostępu do edycji pliku w SAP, a w przypadku web service: wysyłka do banku kanałem SSL, wielopoziomowa autoryzacja bankowa certyfikatem kwalifikowanym (lub niekwalifikowanym), programowana per bank na etapie wdrożenia
 • Spójność danych – aplikacja blokuje aktualnie przetwarzane paczki uniemożliwiając ich zmianę przez inne osoby w danej chwili
 • Elastyczność zarządzania uprawnieniami – dostęp do funkcji aplikacji (zmiana, akceptacja propozycji, wysyłka pliku itd.) może być dowolnie ograniczany za pomocą dedykowanych obiektów uprawnień
 • Elastyczność konfiguracji dostępnych banków i procedur akceptacyjnych.
 • Technicznie rozwiązanie dostępne dla każdego Klienta korzystającego z SAP ERP 6.0 z aktywnym komponentem SAP NetWeaver w wersji min. 7.40. Funkcjonalnie rozwiązanie stanowi rozszerzenie do procesu realizowanego w module SAP FI Klienta za pomocą programu automatycznych płatności (tzw. transakcja SAP F110).
 • Aby w pełni wykorzystać potencjał Kokpitu Płatności, przed jego instalacją proponujemy wykonanie przez naszych ekspertów analizy procesów płatniczych funkcjonujących u Klienta.Polega ona na przyjrzeniu się poszczególnym elementom procesu biznesowego występującym w systemie SAP oraz poza nim, który realizowany może być przez różne komórki w Organizacji.
 • Ekspertyza kończy się opracowaniem dokumentu będącego podstawą do implementacji Kokpitu Płatności wraz z funkcjami specyficznymi dla Klienta oraz rekomendacją do ew. zmian procedurach biznesowych.

Masz dodatkowe pytania? Zadzwoń lub napisz do nas:

Nasz numer telefonu:
Nasz adres e-mail: